Fair trade - Spravodlivý obchod

Spravodlivý obchod (fair trade) predstavuje obchodné partnerstvo, ktorého cieľom je udržateľný rozvoj a zaistenie dôstojných podmienok pre znevýhodňovaných výrobcov v rozvojových krajinách. Ide o účinnú rozvojovú spoluprácu s krajinami Juhu, ktorá zaručuje osoh všetkým zúčastneným. Princíp tejto spolupráce je založený na spravodlivých obchodných vzťahov a zvyšovaní povedomia spotrebiteľov o situácii v rozvojových krajinách.

Výrobcovia dostanú za vyprodukované suroviny spravodlivé ceny, nezávisle od cien na svetových trhoch. Takýmto spôsobom majú ľudia v rozvojových krajinách možnosť postarať sa sami o seba, zaistiť si živobytie a zlepšiť svoju situáciu v oblasti zdravia a vzdelania.

Chutné, vysoko kvalitné potraviny sa do Európy dostanú priamym kontrolovaným distribučným kanálom – s garanciou pôvodu.

Princípy spravodlivého obchodu:

  • spravodlivé ceny a zákonné minimálne mzdy,
  • pracovnoprávne minimálne štandardy,
  • zákaz vykorisťovateľskej detskej alebo nútenej práce,
  • záruka pôvodu a kontrolovaný tok tovarov do Európy,
  • priamy obchod a dlhodobé obchodné vzťahy,
  • trvalý a k životnému prostrediu šetrný spôsob hospodárstva,
  • ochrana dažďových pralesov, prírodného vodstva a pitnej vody,
  • cielená podpora biologického pestovania.